Een fijn klimaat in eigen straat

Introductie

Hartelijk dank voor uw interesse en het bezoeken van deze website. Ik ben Ineke Weppelman en volg een master Landschapsarchitectuur aan de universiteit van Wageningen. Dit onderzoek maakt deel uit van mijn Master thesis (Communicatie van klimaatadaptatie in een digitale wereld). Ik hoop hiermee meer inzicht te kunnen geven in het communiceren van acties voor klimaatadaptatie in een lokale omgeving, zoals uw tuin.

Wat houdt dit voor u in?

Graag wil ik u vragen om een online interactieve tool te gebruiken. Deze tool heb ik ontwikkeld met het doel relevante acties te laten zien voor het aangenamer maken van uw tuin. Deze acties zijn bijvoorbeeld gericht op het aanpassen aan warme zomers en beter kunnen omgaan met droge of juist natte periodes.

De tool is ontwikkeld voor computer en laptop. Gebruik daarom één van deze apparaten. De tool functioneert slecht of niet op tablets, Ipads en mobiele telefoons.

Om inzicht te krijgen in de waarde van deze tool voor u, wil ik u vragen om vóór én na het gebruik van de tool een vragenlijst in te vullen. Of de tool heel fijn of juist beperkt was voor u: ik hoor graag uw ervaringen.

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 20 tot 30 minuten (ca 5 minuten voor de eerste vragenlijst, 5-15 minuten in de interactieve tool en 10 minuten voor de laatste vragenlijst. Het is fijn als u het onderzoek in één keer kan doorlopen, zonder dat u tussendoor iets anders gaat doen. Neem er dus even de rust en tijd voor. Na het onderzoek kunt u uiteraard nog zo lang als u wilt de tool verder verkennen. Ook kunt u in de laatste vragenlijst aangeven een link naar de tool te willen ontvangen voor later gebruik.

Praktische mededeling: het lijkt er op dat deze website in sommige gevallen niet goed functioneert in een Chrome browser op Windows 10. Hier wordt een oplossing voor gezocht! In de tussentijd is het wellicht verstandig om op Windows 10 een andere browser te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Firefox.

Persoonsgegevens

Wanneer u meedoet aan dit onderzoek, worden de volgende gegevens verwerkt voor wetenschappelijke doeleinden:

  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Moedertaal
  • Opleidingsniveau
  • Postcode

Daarnaast wordt, indien van toepassing, uw emailadres verwerkt om contact met u op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld wanneer u een vraag heeft, de tool nog eens wil bezoeken, of wanneer u toestemt benaderd te worden voor een vervolg van het onderzoek.

Overige gegevens

Om te kunnen zien op welke pagina zich eventueel problemen voordoen, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics-cookies. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Wel is 'gegevens delen' uitgezet, wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Omgang met uw gegevens

Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen op een persoonlijke pc en niet verstrekt aan derden. Alleen de onderzoeker en begeleider hebben toegang tot de gegevens. Uw e-mailadres, indien u deze invult, zal apart opgeslagen worden. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt, zodat deze niet naar u terug te herleiden zijn. Na afronding van het onderzoek worden alle gegevens verwijderd. Naar schatting betekent dit, dat ca. een jaar na dataverzameling alle gegevens verwijderd zullen zijn.

Rechten betrokkenen

Met het geven van uw toestemming verklaart u deze persoonsgegevens vrijwillig te hebben verstrekt. U heeft het recht om de gegeven toestemming ook weer in te trekken. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u deze heeft verstrekt. U heeft het recht op inzage, verwijdering, correctie of beperking van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. https://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Integriteit-en-privacy.htm Let op: er is geen sprake van een absoluut recht voor betrokkenen. Dat zal telkens per situatie en ingeroepen recht moeten worden afgewogen. Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke taak of algemeen belang (bijvoorbeeld: archivering in algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistiek) dan bestaat het recht om niet genoemd te willen worden niet. Indien u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij WUR via privacy@wur.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van WUR via functionarisgegevensbescherming@wur.nl. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden op www.wur.nl/privacy.

U mag op ieder moment stoppen met het onderzoek, als u niet meer deel wilt nemen. U hoeft hier geen reden voor op te geven. Uw gegevens worden anoniem verwerkt, zonder dat deze naar u terug te herleiden zijn.

Als u mij eerst nog wat wil vragen voordat u besluit deel te nemen aan het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met mij. Ik zal dan zo spoedig mogelijk op uw vragen reageren. Dit contact wordt niet gelinkt aan uw gegevens wanneer u aan het onderzoek deelneemt.

Als u geen verdere vragen heeft, geeft u dan alstublieft hieronder aan of u akkoord gaat met uw deelname. U gaat dan verder naar de eerste vragenlijst.

Hierbij geef ik toestemming voor het opslaan van mijn gegevens voor het project Communicatie van klimaatadaptatie in een digitale wereld.